Ingeniør Erik Taagaard
Ejer & Direktør

Mail: dmk@dmkpavilloner.dk
Telefon: + 45 4017 1347


Formand for Tømrer – og murermesterforeningen Holbæk
Formand for Dansk Byggeri Holbæk
Bestyrelsesmedlem FGUNVS

 

 

Bygningskonstruktør, Mathias Taagaard

Mail: mt@dmkpailloner.dk

Telefon: +45 5116 8416


 

Go to top

CVR: 71720519 - Entreprenørfirmaet Taagaard - DMK BYG, Hjulmagervej 7, 4300 Holbæk  -  Mail: dmk@dmkpavilloner.dk - Tlf.: +45 5944 1047 - +45  4017 1347